SelskabsAdvokaterne

Advokater med speciale i erhvervsret, selskabsret og kontrakter

advokat@selskabsadvokaterne.dk
Læs mere
Anpartshaveroverenskomst

En anpartsoverenskomst regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af et anpartsselskab

En anpartsoverenskomst regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af et anpartsselskab, hvor der i høj grad er frihed til at aftale spillereglerne. Selskabsloven regulerer overordnet, men tilgodeser ikke ejernes indbyrdes interesser og magtfordeling. Hvis f.eks. 3 ligeværdige ejere af et anpartsselskab ikke har indgået en anpartsoverenskomst mellem dem, vil 2 af ejerne tilsammen kunne udøve den fulde kontrol over virksomheden, herunder ændre vedtægter, vælge ny bestyrelse, bestemme, hvem der skal sidde som direktion, sælge og belåne virksomhedens aktiver, træffe beslutning om udbytte, fusionere, spalte eller ligefrem opløse virksomheden.

Det er de færreste, der ønsker at indgå i et ejerskab, hvor man kan blive sat udenfor indflydelse, og hvor mere eller mindre tilfældige alliancer kan være afgørende for virksomheden og dens daglige forretninger.

På tilsvarende måde kan 2 ejere af en virksomhed, hvor de begge ejer lige meget hver af virksomheden, kunne komme i en meget alvorlig, uløselig situation, idet alle beslutninger i mangel af modstående aftale vil kræve, at begge parter kan blive enige om virksomhedens drift.

Herudover er der en række grunde til at indgå en anpartsoverenskomst, f.eks. muligheden for at få afstemt hinandens forventninger, fastlægge virksomhedens forretningsplan, tage stilling til fremtidig finansiering, forhindre parterne i at udøve konkurrerende virksomhed m.v.

En anpartsoverenskomst kan typisk indeholde følgende:

  • Parter
  • Anpartsoverenskomstens karakter
  • Anparts fordeling
  • Generalforsamling
  • Bestyrelse og direktion
  • Udbytte
  • Finansiering
  • Ansættelsesforhold
  • Konkurrenceklausul
  • Tvister

Derudover er der en række andre forhold, som kan indgå i en sådan anpartsoverenskomst mellem parterne, hvor det kun er fantasien som sætter grænser.

En yderligere vigtig faktor, efter at have oprettet en anpartsoverenskomst, er at man med jævne mellemrum sikrer sig, at anpartsoverenskomsten afspejler virksomhedens og ejernes nuværende situation samt de fremtidige behov. Ved en sådan opdatering af anpartsoverenskomsten bevares den indre ro, stabilitet og forudsigelighed i en virksomhed med flere ejere.

En anden lære er at vanskelighederne minimeres ved at finde de(n) rigtige samarbejdspartner(e).

Hvis du har behov for yderligere rådgivning, udarbejdelse eller en opdatering af din/jeres anpartsoverenskomst kan du få hjælp her.

 

advokatbistand

Køb en Ejeraftale:

(for et ApS)

(for et A/S)

 

Medlem af Advokatsamfundet

Medlem af Danske Advokater